PODOKO album 2014


 

Nowy świat


artist: PODOKO;
release date: 2012;
music: Dadzio, Kosmos, Tata Kres;
lyrics: Tata Kres, Timas

audio version [mp3]: